Prospects of high-speed traffic development on international routes to ukraine. an experience of other countries in establishing high-speed passenger traffic

Віта Валеріївна Якименко, Василь Володимирович Петрушов
2015 ScienceRise  
У статті розглянуто та проведено аналіз перспективи та напрями розвитку швидкісного руху у міжнародному сполученні, можливі напрямки вирішення проблеми невідповідності ширини колії. Проведено аналіз та розглянуто досвід інших країн у вирішенні питання виходу на міжнародний рівень швидкісних пасажирських перевезень, шляхи подолання негативних впливів на кількість пасажиропотоків та напрями їх вирішення Ключові слова: швидкісний рух, пасажирські перевезення, міжнародні сполучення, пасажиропотік,
more » ... ня, пасажиропотік, ширина колії Prospects and directions of high-speed traffic development on international railway communication, possible ways of solving the mismatch problem of the railway track width are described and analyzed in the article. An experience of other countries in addressing the issue of international high-speed passenger traffic, ways to overcome negative influences on the number of passengers and direction of their solution is analyzed and reviewed Keywords: high-speed traffic, passenger traffic, international passenger traffic, number of passengers, railway track width Рекомендовано до публікації д-р техн. наук Бутько Т. В. Дата надходження рукопису 21.09.2015 Петрушов Василь Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра управління експлуатаційною роботою, Український державний університет залізничного транспорту, пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, Якименко Віта Валеріївна, кафедра управління експлуатаційною роботою, Український державний університет залізничного транспорту, пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків,
doi:10.15587/2313-8416.2015.52072 fatcat:bf2oid44tbep3ckaycgyzf4cde