Epigenetic background of the most common non-oncologic gynecological diseases

József Gábor Joó, Éva Csatlós, Réka Brubel, Attila Bokor, Csaba Karabélyos, János Rigó jr.
2014 Orvosi Hetilap  
Az epigenetikai mechanizmusok az alapvető életfolyamatok irányításában részt vevő gének működésére gyakorolnak hatást. E környezeti tényezők némelyike képes a génműködés megváltoztatására vagy kiiktatására. A környezet génaktivitásra gyakorolt, örökölhető fenotípus-változásokat eredményező hatásai a kromatinban úgynevezett epigenetikus jelzéseket hoznak létre, amelyek a DNS kémiai módosulását okozzák. A szülészet-nőgyógyászatban számos olyan terhespatológiai, onkológiai és nem daganatos
more » ... szati kórkép van, amelyek kialakulásában az epigenetikai mechanizmusok fontos szerepet játszanak. A leiomyoma uteri számos etiológiai tényező együttállása esetén alakul ki, ezért hátterében egy feltehetően komplexebb epigenetikai szabályozórendszer jelenléte valószínűsíthető. Az endometriosis multifaktoriális kóreredete immunológiai és hormonális kóroki tényezők szerepét valószínűsíti. Ezek hatásmechanizmusának minél részletesebb génszintű ismerete jelent(ene) lehetőséget az érvényre jutó epigenetikai mechanizmusok azonosítására, illetve -a későbbiekben -hatásuk kiküszöbölésére. A polycystás ovarium szindróma vonatkozásában az epigenetikai kutatások irányát meghatározza a valószínűsíthető in utero eredet, amely mind a prekoncepcionális, mind a terhesgondozás során a megelőzés és a kezelés lehetőségeit kínálhatja. Orv. Hetil., 2014, 155(13), 492-499. Kulcsszavak: epigenetika, DNS-metiláció, endometriosis, PCOS, leiomyoma uteri, miRNS Epigenetic background of the most common non-oncologic gynecological diseases Epigenetic effects infl uence the function of genes regulating the main physiological mechanisms. Some of these environmental factors may reduce or inhibit the function of these genes. The environmental effects on gene function may result in a change of the DNA structure leading to non-heritable phenotype changes. Epigenetic factors play an important etiological role in the development of numerous diseases in obstetrics and gynecology. Uterine fi broids probably have a complex etiological background including epigenetic mechanisms. The multifactorial aetiology of endometriosis suggests key roles for immunological and hormonal factors in the development of the diseases. These mechanisms are infl uenced by epigenetic factors, which may serve as therapeutic targets in the future. The possible in utero origin of polycystic ovary syndrome determines the main directions of research concerning epigenetic factors in the etiological background, with the hope of eventual prevention and/or treatment in the preconceptional period as well as during pregnancy care. Epigenetic background of the most common non-oncologic gynecological diseases]. Orv. Hetil., 155(13), 492-499. (Beérkezett: 2014. január 9.; elfogadva: 2014. február 6.) ORVOSI HETILAP 2014 ■ 155. évfolyam, 13. szám ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Rövidítések CADM1 = cell adhesion molecule 1; CDH1 = E-cadherin; CLDN5 = claudin 5; DLEC1 = deleted in lung and esophageal cancer 1; DNMT = (DNA-methyltransferase) DNSmetiltranszferáz; DNMT1 = (DNA-methyltransferase 1) DNSmetiltranszferáz 1; DNMT3A = (DNA-methyltransferase 3A) DNS-metiltranszferáz 3A; DNMT3B = (DNA-methyltransferase 3B) DNS-metiltranszferáz 3B; DNS = dezoxiribonukleinsav; ER-β = (estrogene receptor beta) béta-ösztrogénreceptor; HOXA5 = homebox 5; HOXA10 = homebox 10; IGF2 = insulin-like growth factor 2; IGFBP-3 = insulin-like growth factor binding protein 3; IL17B = interleukin 17B; ISWI = imitation SWI; IUGR = (intrauterine growth retardation) intrauterin retardáció; KLF11 = Kruppel-like factor 11; KRT19 = keratin 19; MCUL1 = multiple cutaneous and uterine leiomyomata; micro-RNS = mikro-ribonukleinsav; OACT2 = O-acyltransferase domain containing 2; PAX1 = paired box gene 1; PCOS = (polycystic ovary syndrome) polycystás ovarium szindróma; PLP1 = proteolipid 1; PR-A = (progesterone receptor A) A-típusú progeszteronreceptor; PR-B = (progesteron receptor B) B-típusú progeszteronreceptor; PRKD1 = protein kinase D1; RAB6A = Ras-related protein Rab-6A ; SEPT9 = septin 9; SF1 = steroidogenic factor 1; SFRP1, 2, 3, 4, 5 = secreted frizzled-related protein 1-5; SOX1 = sex-determining region Y Box; SUV39H2 = suppressor of variegation 3-9 homologue 2; SWI/SNF = switch/sucrose non fermentable; TGF-β = transforming growth factor beta; TNF-alfa = tumornekrózis-faktor-alfa
doi:10.1556/oh.2014.29860 pmid:24659742 fatcat:5tkpma5k55c2pfk2bfucb7dgby