Σχολιασμένη μετάφραση του λιμπρέτου Ο φτωχός ναύτης του Ζαν Κοκτώ

Καλλιόπη Παναγιώτη Παπαδάκη
2020
Η παρούσα εργασία αποτελεί τη σχολιασμένη μετάφραση του λιμπρέτου Le pauvre matelot του Jean Cocteau, από τα γαλλικά στα ελληνικά. Το κείμενο τοποθετείται στην καλλιτεχνική θεατρική παραγωγή του συγγραφέα του και στο πολιτισμικό συγκείμενο της εποχής του ενώ αναδεικνύεται η σχέση του με την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τραγωδία στον Cocteau. Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο και το μετάφρασμα και τέλος σχολιάζονται οι μεταφραστικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν και οι λύσεις που επιλέχθηκαν για τα μεταφραστικά προβλήματα που προέκυψαν.
doi:10.26262/heal.auth.ir.322301 fatcat:utzin4iflbcxnln2pcmq653ute