The representation of the Operation Anthropoid in selected works

Büke Sağlam
2020 Slavica litteraria  
The Operation Anthropoid, carried out by Jan Kubiš and Jozef Gabčík, has become a recurrent theme in literature and popular culture. Using Laurent Binet's HHhH, its movie adaptation The Man with the Iron Heart, the movie Anthropoid, Leopold Lahola's play Assassination (Atentát) as well as Howard Linskey's Hunting the Hangman, this article focuses on the representation of the Operation in historical fiction while analyzing various concepts such as fear, cruelty, brotherhood, conscience and guilt
more » ... to better understand what do both Heydrich and the assassins symbolize. Therefore, the symbolic aspect of an assassination, emphasizing both the roles and the national identities of the assassins and of Heydrich himself as well as its fictionalization using different tools will be investigated along with the narration and the conceptualization of a socio-political event. Finally, this paper will try to understand the process of recreating a past incident and see its connection with the present. Abstrakt Prezentace operace Antropoid ve vybraných dílech Operace Antropoid, provedená Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem, se stala znovu se vracejícím motivem v literatuře a populární kultuře. Studie, která analyzuje knihu Laurenta Bineta HHhH, jeho filmovou adaptaci Smrtihlav (The Man with the Iron Heart), film Anthropoid, hru Atentát od Leopolda Laholy, stejně tak knihu Howarda Linskeyho Hunting the Hangman (Honba za katem), se zaměřuje na prezentaci této události v historické próze. V souvislosti s tím zároveň hodnotí různá pojetí lidského chování jako strach, krutost, bratrství, svědomí, vina, aby bylo lépe porozuměno tomu, co Heydrich a atentátníci symbolizují. Studie proto zkoumá i symbolický aspekt atentátu akcentující jak úlohu národní identity atentátníků a samotného Heydricha, tak i beletrizaci, v níž se užívá různých nástrojů spolu s vyprávěním a konceptualizací této společensko-politické události. Nakonec si toto pojednání klade za cíl prostřednictvím umělecké rekonstrukce porozumět této události z pohledu současnosti. Klíčová slova historická beletrie; operace Antropoid; československá identita; Laurent Binte; Leopold Lahola; Howard Linskey 23 / 2020 / 2
doi:10.5817/sl2020-2-8 fatcat:oqksbfq5g5ahjohwwjk4ssql3q