TRADIŢIA DREPTULUI ENGLEZ ŞI CONSTITUŢIONALISMUL AMERICAN: ASPECTE TEORETICE //THE ENGLISH LAW TRADITION AND THE AMERICAN CONSTITUTIONALISM: THEORETICAL ASPECTS

Vladimir GUTOROV, Alexei VARLAMOV
2014 Relaţii Internaţionale Plus  
Rezumat. În articol sunt abordate mai multe chestiuni, corelate cu temele constant actualizate de politicienii americani, de savanţii şi filosofii ce analizează rolul SUA de misionar al lumii contemporane, rolul istoric unical de misionar al naţiunii americane şi experienţa irepetabilă a acesteia în consolidarea instituţiilor constituţionale. Autorii fundamentează teza, în conformitate cu care segmentarea sociumului american, pe de o parte, şi creşterea birocraţiei la nivel guvernamental, pe de
more » ... uvernamental, pe de altă parte, nu pot să nu influenţeze vectorul dezvoltării SUA în direcţia apropierii acestuistat de alte popoare dezvoltate, îndeosebi de cele europene. Despre aceasta, încă la începutul secolului XX a scris Max Weber. Analizând problema influenţei tradiţiei politice britanice şi tradiţiei engleze a dreptului general (common law), asupra discursului politic american, se menţionează, în mod particular, la nivel sociologic general. Rolul definitoriu al experienţei engleze în consolidarea instituţiilor americane şi a ideologiei a fost fundamentat de Ş.Eizenşdtadt la finele anilor 70. Autorii susţin teza, în conformitate cu care, indiferent de argumentarea realizată deD. Pokok, K. Skinner şi de alţi profesori ai şcolii din Kembridje, limbajul politic al ideii despre identitatea culturii politice americane cu tradiţiile gândirii politice engleze timpurii. În SUA, până în present, sunt teoreticieni şi intelectuali influenţi care susţin teza despre deosebirile istorice esenţiale în interpretarea liberală americană şi cea britanică a problemelor funcţionării statului şi dreptului. Abstract. In the article the various spectrum of problems connected with the actual topics of both the messianic role of the United States in the modern world and the uniqueness of their constitutional experience popularized by American scholars, political theorists and philosophers is analyzed. The author gives proof of the thesis according to which the segmentation of American society, on the one hand, and the growth of bureaucracy on the governmental [...]
doaj:44e34742181d4454a27a098d683f964d fatcat:tpmp56b6tnagngmj3otwfzcizu