Low-risk lifestyle and health factors and risk of mortality and vascular complications in Chinese patients with diabetes

Zhijia Sun, Yizhen Hu, Canqing Yu, Yu Guo, Yuanjie Pang, Dianjianyi Sun, Pei Pei, Ling Yang, Yiping Chen, Huaidong Du, Jianrong Jin, Sushila Burgess (+5 others)
2022 Zenodo  
Supplementary material
doi:10.5281/zenodo.6371211 fatcat:npw3o3y6gbcxxj33ojwcrirtfu