Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил)

О.П. Глуздань
2018 Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил  
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УЧАСТІ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ ВІЙСЬК (СИЛ) У статті розроблено методику оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), в основу якої покладено графоаналітичну
more » ... афоаналітичну модель оцінки сукупного потенціалу. Методика дає змогу оцінити потенціальну ефективність підрозділів швидкого реагування Державної прикордонної служби України під час участі у стабілізаційних діях військ (сил), наочно побачити існуючі проблемні питання та обґрунтувати напрями їх усунення. Ключові слова: стабілізаційні дії військ (сил), Державна прикордонна служба України, підрозділи швидкого реагування, ефективність застосування, методика оцінки. Вступ Постановка проблеми у загальному вигляді. Практика оперативно-службової діяльності (далі ОСД) свідчить, що методичний апарат оцінювання ефективності дій сил і засобів органів Державної прикордонної служби України (далі -Держприкордонслужба) дедалі стає тим необхідним інструментом в діяльності органів управління всіх рівнів, за допомогою якого виробляються обґрунтовані рішення щодо їх (сил і засобів) застосування. При цьому, методичний апарат оцінювання ефективності діяльності повинен забезпечувати коректність результату, можливість його контролю, виявлення слабких місць і на підставі цього визначення нових вимог та рекомендацій. Отже, розширення інструментальної та розрахункової бази прикордонної науки зосереджує увагу дослідників на опрацювання методик, які повинні забезпечувати всі сфери ОСД Держприкордонслужби. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Розробка методики оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування (далі -ПШвР) Держприкордонслужби під час участі у стабілізаційних діях військ (сил) (далі -СтДВ(С)) базується на результатах досліджень автора, поданих у попередніх публікаціях та сучасних поглядах ведення СтДВ(С) [1-6], в яких визначено сукупність показників та методичний підхід до оцінювання ефективності застосування ПШвР Держприкордонслужби під час участі у СтДВ(С). Зазначене обумовлює необхідність і актуальність даної статті. Метою статті є розробка методики оцінювання ефективності застосування підрозділів швидкого реагування Держприкордонслужби під час участі у стабілізаційних діях військ (сил).
doi:10.30748/zhups.2018.56.29 fatcat:iqlaqeywbffwbcrmvwditu2li4