Udvikling af kundeattraktivitet over for strategisk vigtige leverandører

Af Mads, Hovmøller Mortensen, Vagn Freytag, Anders Hansen
unpublished
Resumé God leverandørperformance er ikke en selvfølge. Leverandørperformance afhaenger imidlertid af andet end leverandørens evne til at styre egne interne processer. Hvordan leverandører performer, afhaenger i høj grad også af kun-dens attraktivitet. Langt de fleste leverandører foretager således en bevidst prioritering af kunders attraktivitet med udgangspunkt i kun-ders økonomiske, ressourcemaessige og sociale attraktivitet. Artiklen illustrerer med udgangs-punkt i et netvaerksperspektiv,
more » ... rdan JAMO via en bevidst håndtering af sine leverandørrelatio-ner kan prioritere og øge sin kundeattraktivitet, og illustrerer samtidig, hvordan JAMO i praksis kan arbejde med attraktivitetsbegrebet over for seks strategisk vigtige kinesiske leverandører. Attraktivitetsbegrebet har tidligere ikke vaeret forsøgt anvendt i praksis og har overvejende vaeret beskrevet teoretisk. Nøgleord: Økonomisk, ressourcemaessig og social attraktivitet, relationsopbygning, tillid. Udvikling af kundeattraktivitet over for strategisk vigtige leverandører
fatcat:lp7k2gpwlzfczcddrj4grsepdq