NUSIKALTIMŲ KLAIPĖDOJE ŽEMĖLAPIAVIMAS: NUO NUSIKALTIMŲ FIKSAVIMO IKI AIŠKINIMO IR PREVENCIJOS

Arūnas Acus
2015 Tiltai  
Anotacija Straipsnyje aptariamas klasikinis sociologijos klausimas apie skurdo ir nusikalstamumo sąsajas: ar tose miesto erdvėse, kur susitelkę asmenys, gyvenantys socialiniame būste, nakvynės namuose ir bendrabučiuose, padaroma daugiau nusikaltimų? Ar gyvenimas greta šių socialinių objektų kelia aplinkiniams didesnę riziką? Straipsnyje teigiama, kad socialinis būstas, nakvynės namai ir bendrabučiai, kuriuose glaudžiasi nuosavo būsto neturintys asmenys ir jų šeimos, tik hipotetiškai gali būti
more » ... etiškai gali būti laikomi vietomis, kur didesnis nusikalstamumo dažnis. Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinio būsto skyriaus duomenimis apie šių būstų išsidėstymą mieste (lokalizacijos struktūrą), taikant nusikaltimų žemėlapiavimo metodą, išnaudojant geografinės informacinės sistemos teikiamas galimybes, bandoma empiriškai įvertinti nusikalstamumo sąsajas su tomis miesto vietomis, kuriose gyvena socialiai pažeidžiami ir nepasiturintys asmenys. Straipsnyje pristatomi preliminarūs tyrimo duomenys. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (MIP-085/2014). PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: socialinis būstas, nakvynės namai, bendrabučiai, geografinės informacinės sistemos (GIS), žemėlapiavimas. Abstract The article discusses the classic sociological question about the links between poverty and delinquency, whether the urban areas with a dense concentration of people living in social housing, common lodging-houses and hostels are more prone to crimes? Does living nearby such social objects means a higher risk for nearby residents? The article suggests that social housing, common lodging-houses and hostels meant for homeless asylum seekers and their families could only hypothetically be considered to be the areas with higher crime rates. Using the data available at the Department of Social Housing of Klaipėda City Municipality about the location of such housing in the city (localisation structure), the method of crime mapping, and the opportunities provided by a Geographic Information System, we have attempted to evaluate empirically the links between delinquency and the urban areas populated by socially vulnerable and economically disadvantaged people. The article provides the preliminary data of the research. This research has been funded by a grant (MIP-085/2014) from the Research Council of Lithuania.
doi:10.15181/tbb.v68i4.955 fatcat:spqmojjg2fbuvb6hyyyszzotwa