IS IT EASIER TO MAKE ENDS MEET? ANALYSIS OF THE FINANCIAL SITUATION OF POLISH HOUSHOLDS WITH THE USE OF PANEL MODELS
CZY ŁATWIEJ ZWIĄZAĆ KONIEC Z KOŃCEM? BADANIE SYTUACJI MATERIALNEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM MODELI PANELOWYCH

Ewa Genge, Joanna Trzęsiok
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Artykuł ma charakter aplikacyjny i porusza problem subiektywnej oceny sytuacji materialnej polskich gospodarstw domowych. Inspiracją do podjęcia tego tematu był raport z Diagnozy Społecznej 2015, w którym opublikowano wyniki badań sytuacji finansowej Polaków. W pracy wykorzystano zarówno analizę korespondencji, by zidentyfikować charakterystyki demograficzne towarzyszące różnym kategoriom subiektywnej oceny sytuacji finansowej polskich gospodarstw domowych, jak i wybrane modele
more » ... i wybrane modele panelowe, by określić dynamikę zmian tej sytuacji. Otrzymane wyniki pokazują, że stosunkowo najlepiej swoją sytuację materialną oceniają gospodarstwa pracowników i pracujących na własny rachunek, małżeństwa bez dzieci lub z jednym dzieckiem i mieszkańcy dużych miast. Wszystkie obliczenia i analizy wykonano za pomocą odpowiednich funkcji programu statystycznego R. Słowa kluczowe: sytuacja materialna gospodarstw domowych, modele panelowe, Diagnoza Społeczna.
doi:10.15611/pn.2017.468.07 fatcat:fysaotoswfek5ijmrz4bxohzwm