A Case of a Congenital Solitary Kidney with Sudden Anuria during Pregnancy
妊娠中突然無尿となった先天性単腎症の1例

Koh ASANO, Noritsugu SUZUKI, Yumi SATO, Jiro TANNO, Tsugikazu OI, Kozo AKAGI, Yuichi WADA, Kazuyuki YOSHIKAWA, Hiroyuki KANETO
1998 Japanese Journal of National Medical Services  
doi:10.11261/iryo1946.52.676 fatcat:y6so7zvnkzff3cu3cn6plz5wpa