Esophageal/Gastric Cancer Screening in High-risk Populations in Henan Province, China

Yu-Fei Lu, Zhi-Cai Liu, Zhong-Hong Li, Wen-Hao Ma, Fu-Rang Wang, Ya-Bing Zhang, Jian-Bang Lu
2014 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
doi:10.7314/apjcp.2014.15.3.1419 fatcat:nslqjqsli5dsvkia7wxni5qvjq