TERMINOLOGIYA VA UNING TARIXI

Razzaqova Oygul, To'rakulova Sayyora
2022 Zenodo  
Bu maqola orqali biz terminologiyaning ba'zi sohalari haqida qisqacha malumot berib o'tishga harakat qildik. Bilamizki, Til va jamiyat bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Tildagi so'z boyliklarining oshishida esa terminologiya sohasining o'rni beqiyosdir.
doi:10.5281/zenodo.6590882 fatcat:5vj7hfm5kvfczlcz2yo72g3ati