Pluronic-based micelle encapsulation potentiates myricetin-induced cytotoxicity in human glioblastoma cells

Xiang-Jun Tang, Kuan-Ming Huang, Hui Gui, Jun-Jie Wang, Jun-Ti Lu, Long-Jun Dai, Li Zhang, Gang Wang
2016 International Journal of Nanomedicine  
doi:10.2147/ijn.s114302 pmid:27757032 pmcid:PMC5055108 fatcat:yzd4b7ryn5dofoyqwev3baq33m