Experience of augmented reality in retroperitoneal laparoscopic surgery in show Chwan Memorial Hospital

Jungle Chi-Hsiang Wu, Yuan-Tien Ting, Ren-Wei Tzeng, Mao-Sheng Lin, Chien-Hsiang Wang
2015 Urological Science  
doi:10.1016/j.urols.2015.11.043 fatcat:qgi7k3xg75g55ip3wiqreeqiae