Some aspects of the health status of children born from the Chernobyl disaster liquidators and people living in radiation-polluted territories

N. I. Iskra, Zh. S. Yaroshenko, V. Yu. Kuzmin, D. V. Yaroshuk
2018 Health of Society  
Âñòóï Числені літературні дані свідчать, що сучасна система поглядів у радіобіології базується на припущенні, що іонізуюча радіація здатна тільки на уражуючу дію. Так, у механізмі формування соматичної захворюваності за умов впливу малих доз іонізуючого випромінювання, важлива роль належить змінам у функціонуванні регуляторних систем організму, що обумовлено впливом малих доз радіації на регуляторні системи організму -нервову, ендокринну та імунну [10, 11, 12] . Слід також відзначити, що
more » ... дзначити, що збільшення тривалості променевого впливу за однакової сумарної дози, зумовлює відповідне збільшення негативних реакцій організму та наступне поступове їх виснаження, внаслідок чого функціональні регуляторні зміни з часом (у частини опромінених) переходять в орга-нічну патологію, тому основну роль у механізмі розвитку віддалених наслідків впливу радіації в низьких дозах пов'язують з фактором часу [7, 8, 9] . Незважаючи на це, багато накопичених фактів свідчать цілком протилежне, на користь позитивного впливу малих доз на рослини та тварин [1, 2, 3, 4, 5, 6] . Стосується це, насамперед, збільшення середньої тривалості життя (до 10-15%), стимуляції деяких функцій в організмі, зниження здатності до виникнення деяких пухлин. Однак, до останнього часу немає переконливих даних, які б підтверджували теорію гормезису. Метою нашою роботи було вивчення змін у стані здоров'я постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС: дітей, на роджених від ліквідаторів аварії на ЧАЕС, та дітей, народжених і проживаючих на радіаційнозабруднених територіях.
doi:10.22141/2306-2436.7.4.2018.148358 fatcat:rzw26shdmfcujcurufdrtzhpz4