TÜRKİYE VE DÜNYA'DA KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIKLARI CAM TAVAN ALGILARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Hasan GÜL, Ercan OKTAY
2009 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
Kadın çalışanlar iş hayatında karşılaşmış oldukları kariyer engellerini ve özellikle cam tavan sendromunu bireysel çabaları ile aşmaya başlamışlardır. Günümüzde kadınları sivil toplum kuruluşlarında, kamu görevlerinde ve örgütlerde lider ve yönetici konumunda görebilmek mümkündür. Bu olumlu gelişmelere rağmen kadınların iş hayatında kariyer yapmalarının önünde hala bir takım engeller bulunmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetici ve lider kadınların sayısı erkeklerle oranla
more » ... düşüktür. Bu makale, gerek ülkemiz gerekse dünyadaki kadın çalışanların kariyerleri boyunca karşılaşmakta oldukları engelleri ve cam tavan algılamalarını incelemeyi amaçlamaktadır.
doaj:42b0f469a3164b4682e823627e96048a fatcat:tjolliokmba7rg74wbks67ldo4