Dzieła ojca Efrema z Kcyni (Stanisława Klawittera, 1894–1970) w zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie

Cyprian Janusz Moryc
2017 Roczniki Kulturoznawcze  
doi:10.18290/rkult.2017.8.2-3 fatcat:uakrtqtggfawxlpvljjk7td3ku