Thema: Toezicht op het accountantsberoep

Ruud Vergoossen, Philip Wallage
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Het toezicht op het accountantsberoep wordt momenteel wereldwijd aangescherpt. Dit is met name een gevolg van de financiële debacles in de afgelopen jaren, zoals die bij Enron, Worldcom, Parmalat en Ahold. Het vertrouwen van het beleggende publiek in de integere en transparante werking van de kapitaalmarkten is danig geschonden. De accountant belast met de controle van de financiële verslaggeving speelt een belangrijke rol bij de goede werking van de kapitaalmarkten. Het publiek en de politiek
more » ... iek en de politiek zijn gaan aandringen op onafhankelijk toezicht op het accountantsberoep. In de Verenigde Staten werd deze roep in 2002 beantwoord door het uitvaardigen van de Sarbanes-Oxley Act. Op grond van deze wet is een nieuwe toezichthouder op het accountantsberoep, de Public Company Accounting Oversight Board, opgericht. Daarmee is in de Verenigde Staten een einde gekomen aan (elke vorm van) zelfregulering door het accountantsberoep.
doi:10.5117/mab.78.13814 fatcat:q2f7uur5incztfe3sffiaxqm44