Les curses de muntanya als instituts de les terres de l'Ebre

Florenci Sales Vilalta
2018 Anuari de l Agrupació Borrianenca de Cultura Revista de recerca humanística i científica  
El projecte CMITE es va començar a gestar a finals del curs 2010/11 en la matèria de Física i Química del curs de quart d'ESO a l'Institut Sòl-de-Riu d'Alcanar. En aquest curs s'estudia el tema del moviment, és a dir, mesurar el desplaçament d'un cos i extreure'n informació que permeti conèixer-lo i millorar-lo o preveure moviments futurs. Els alumnes aprenen a fer i interpretar representacions gràfiques, a calcular velocitats i acceleracions, etc. Llavors, són molts els professors de Física
more » ... essors de Física que fan servir exemples de moviments a l'esport com poden ser el Tour de França o els Jocs Olímpics, per tal d'apropar les classes a la realitat i perquè els alumnes vegin la utilitat del que aprenen a classe. Per això es van plantejar una sèrie d'exercicis a partir de les dades de la cursa per muntanya d'Alcanar, la Pujada al Montsià. La idea era que una matèria "difícil» (com acostuma a ser qualificada la Física), pogués ser més atractiva per als alumnes, en relacionar-la amb un tema molt pròxim a ells, tant pels llocs com per les persones participants, o que fins i tot ells mateixos hi haguessin pres part.
doi:10.6035/anuari.2018.29.7 fatcat:zlfymcckzrecjoxadhtxy6eiwe