Socialinės sąveikos tarp judėjimo negalią turinčių ir neturinčių visuomenės narių ypatumai

Jolita Viluckienė
2014 Socialinis Darbas: Patirtis ir Metodai  
Šiame straipsnyje, pasitelkiant Alfredo Schützo sociologinį fenomenologinį žvilgsnį ir asmenines judėjimo negalią turinčių žmonių naracijas, atskleidžiama, kaip vežimėliu judantys asmenys išgyvena ir patys interpretuoja probleminius santykius su įgaliais visuomenės nariais. Pagrindinis veiksnys, sąlygojantis tarp jų egzistuojančią intersubjektyvaus supratimo stoką ir komunikacinius nesklandumus, yra skirtingos natūralaus pasaulio vaizdo ir interpretacijų sistemos, kuriomis vadovaujasi šių grupių nariai.
doi:10.7220/2029-5820.13.1.2 fatcat:h3ytqv43xvbd3iq3aqkuwquxyi