Aconite Alkaloids. VI
Aconitum-Alkaloide (第6報)

Eiji Ochiai, Toshihiko Okamoto, Shin-ichiro Sakai
1955 Yakugaku zasshi  
doi:10.1248/yakushi1947.75.5_545 fatcat:ti5djjlu35hppacclv6oerdvxi