XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri

Rıfat Günalan
2017 Osmanlı Araştırmaları  
One of the least examined areas in the field of Ottoman bureaucracy is the emergence of a class of clerks and further specialization of the bureaucracy into areas of expertise. Although the work on the Divan-i Hümayun clerks has enriched our knowledge about this class considerably, there has been no equal study for clerks of the Maliye Ahkam bureau. This article demonstrates that clerks of the Maliye Ahkam bureau worked together with the Divan clerks until the reign of Kanuni, and developed
more » ... an independent entity in his reign. I have examined 47 Ruus registers belonging to the period between 954 and 1001 (1547-1592) for appointments of finance clerks and their career paths. The transcripts of the documents found in the Ruus registers is also given at the end of the article. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen sürede Osmanlı bürokrasisinin oluşumunu ve gelişmesini sağlayan personelin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz kalemlerde görev alan katiplerdir. Bürokrasi tarihinin incelendiği son dönemlerdeki çalışmalarda katiplik, Osmanlı tarihçiliğinin ilgi çekici alanlarından biri olmuş ve katipler üzerine oldukça kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda Divan-ı Hümayun katipleri
doi:10.18589/oa.590879 fatcat:6w7xqdgbm5cblouhd5iggp6noq