DİJİTAL FOTOĞRAFLAR VE BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA ÜRETİLEN GÖRÜNTÜLER BİRBİRİNDEN NE KADAR FARKLI

İsmail Erim GÜLAÇTI
2020 Journal of International Social Research  
Öz Bilgisayar aracılığıyla üretilen görüntüler görsel iletişimin diğer alanlarında giderek artan oranlarda kullanılsa da fotoğrafların dijital olarak düzenlenmesine dair hem basın hem de reklamcılık sektöründe katı ilkeler bulunmaktadır ve bu ilkelere uyulmaması ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum ise hem fotoğraf hem de bilgisayar aracığıyla üretilen görüntülere ilişkin algımızı ve bu iki tür görselin ifade ettiği anlamı sorgulamamızı gerektirmektedir. Bu çalışma profesyonel fotoğrafçıların
more » ... nel fotoğrafçıların ve fotoğraf düzenleme ile profesyonel düzeyde ilgilenen kişilerin bir ekranda gördükleri fotoğrafları bilgisayar aracığıyla üretilen görüntülerden ayırabilme becerileri hakkında deneysel bir kurguya dayalı veriler sunmaktadır. Sonuçlar net bir şekilde katılımcıların bu iki tür görseli birbirinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ayıramadığını göstermektedir. Bu da bu ayrımı yapmanın katılımcılar kadar yetkin ve uzman olmayan kişiler için giderek daha da zorlaşacağını göstermektedir. Ancak araştırma ilginç bir şekilde katılımcıların günümüz dijital fotoğrafçılığı ve dijital görüntü üretimi ile uyumlu olmayan oldukça geleneksel denebilecek bir fotoğraf anlayışını paylaştıklarını da ortaya koymuştur. Bu sonuçlara dayanarak dijital fotoğrafçılıkta bilgisayar kullanımını daha iyi anlamaya yönelik ve dijital fotoğrafın kullanımına belli sektörlerde dayanak oluşturacak bir görsel okuryazarlığa ihtiyaç olduğu ifade edilebilir çünkü fotoğrafları ekranlarda, dergilerde, sergilerde ya da gazetelerde görenlerin aslında bilgisayar aracığıyla üretilen görüntülere bakıyor olmaları giderek yaygınlaşan ve artan bir duruma dönüşmektedir. Abstract Although computer-generated images are increasingly used in other areas of visual communication, there are strict principles for digital editing of photos in both the press and advertising sectors and not adhering to these principles causes serious consequences. This requires us to question our perception of both images and computer-generated images as well as the meaning of these two types of images. This study provides experiment-based data on the ability of professional photographers and those professionals interested in photo editing to distinguish photographs from computer-generated images that they see on a screen. The results clearly show that the participants cannot distinguish between these two types of images in a statistically significant manner. This shows that making this distinction will become increasingly difficult for the non-specialist as well as the participants, who were all competent individuals in their field. Interestingly, however, the study found out that the participants shared a rather traditional understanding of photography that was not compatible with today's digital photography and digital image production. Based on these results, it can be stated that there is need for a new type of visual literacy in order to better understand the use of computers in digital photography and to provide a basis for the use of digital photography in certain sectors because one could actually be looking at computer-generated images when they think that they are looking at photographs on screens, magazines, exhibitions or newspapers.
doi:10.17719/jisr.2020.3979 fatcat:7qfdcc4cafc3jjegxragli3kyu