A Lost Civilization:Nogays And Selections From The Works Of Folk Literature

Birol AZAR
2009 Turkish Studies  
YİTİK BİR TOPLUM: NOGAYLAR VE HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN (MASAL) SEÇMELER Birol AZAR  ÖZET Bir Türk topluluğu olan Nogaylar, bugün geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşamaktadırlar. Güçlü oldukları devrelerde bölgelerinde etkin bir siyasi konuma sahip bulundukları bilinen Nogaylar tarihi süreç içerisinde birliklerini koruyamamış sürekli göçlerle siyasi ve kültürel erozyona uğramışlardır. Sosyal ve siyasal alandaki sıkıntılar kültürel ürünlerine de yansımış ve derin izler bırakmıştır. Nogay
more » ... bırakmıştır. Nogay Türkçesinde "erteği" olarak bilinen masallar Anadolu masalları kadar uzun metinler değillerdir, formelleri, sade, kısa ve tekerlemelerden oluşmaktadır. Masal metinleri içerisinde başlangıç/geçiş formelleri de pek kullanılmamıştır. Bu yazıda bu değişiklikler gözönüne serilmeye çalışılacak ve sebepleri irdelenecekir. ABSTRACT Nogays who are a Turkish community, have been living in a wide geography dispersedly. Nogays who were known as having an effective political position In the ages when they had been powerful, they have not been not able to preserve their unity and been exposed to political and cultural erosion within the historical period.  Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
doi:10.7827/turkishstudies.969 fatcat:t6i2sp5ne5dw5o6bfskl5vmwxm