Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv [chapter]

Fredrik Jensen, Tove Stjern Frønes, Marit Kjærnsli, Astrid Roe
2020 Like muligheter til god leseforståelse?  
doi:10.18261/9788215040066-2020-02 fatcat:swfcoqe5sjar7pgbz3ub3es25y