Study on the mixing performance of static mixers in selective catalytic reduction (SCR) systems

Xinna Tian, Youhong Xiao, Peilin Zhou, Wenping Zhang, Zhenhao Chu, Wei Zheng
2015 Journal of Marine Engineering & Technology  
2015) Study on the mixing performance of static mixers in selective catalytic reduction (SCR) systems. Journal of Marine Engineering & Technology, 4 (2).
doi:10.1080/20464177.2015.1096615 fatcat:y5one7me5vemxmw5fyvxxuy7b4