Polymorphism of genetic and biochemical systems of modern Ukrainian cattle breeds of dairy productivity
Поліморфізм генетико-біохімічних систем сучасних українських порід великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності

Yu. Gritsienko, Mykolayiv Research Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
2019 Vìsnik agrarnoï nauki Pričornomor'â  
аспірант Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України М. І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор Миколаївський національний аграрний університет ORCID ID: 0000-0001-7353-9865 М. С. Косенко, завідувач відділу Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України У статті представлено результати дослідження породоспецифічних особливостей генетичної структури і розмаху внутрішньопородної мінливості корів трьох порід вітчизняної
more » ... екції: української червоної молочної, української чорно-рябої молочної, української червоно-рябої молочної за генетично детермінованим поліморфізмом груп генетико-біохімічних систем транспортних білків: гемоглобіну (HB), церулоплазміну (CP), трансферину (Tf), посттрансферину (pTf), амілази (Am-1) та рецептора до вітаміну D (кальцитріолу) (GС). Ключові слова: алель, генетична структура, генетичні маркери, амілаза, гемоглобін, трансферин, посттрансферин, церулоплазмін, рецептор до вітаміну D. Ключевые слова: аллель, генетическая структура, генетические маркеры, амилаза, гемоглобин, трансферрин, посттрансферин, церулоплазмин, рецептор к витамину D. Yu. Gritsienko, M. Gill, M. Kosenko. Polymorphism of the genetic-biochemical systems of modern Ukrainian breeds of milk livestock productivity The article presents the results of the study of breed-specific features of the genetic structure and extent of intrinsic variability of cows of three breeds of domestic breeding: Ukrainian red-breasted milk, Ukrainian redbreasted milk according to genetically determined polymorphisms of groups of HB-bioglycemic systems , ceruloplasmin (CP), transferrin (Tf), posttransferin (pTf), amylase (Am-1), and vitamin D (calcitriol) receptor (GC).
doi:10.31521/2313-092x/2019-4(104)-8 fatcat:h7f4c56ttjgrbbe7anet3v4cg4