Göreceli Yaş Etkisi Dikkat Eksikliği / Hiperaktif Davranış Riskini Artırıyor mu?

Abdullah Sürücü, Ali Ünal, Emine Ünal
2018 Elementary Education Online  
Öz. Bu araştırmanın genel amacı, göreceli yaş etkisinin DEHB tanısı riskini artırıp artırmadığını tespit etmektir. Çalışmanın verileri, Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 2011-2016 yıllarında DEHB tanısı konulan 408 öğrencinin doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinden oluşmaktadır. DEHB tanısı konulan öğrenciler, doğum ayların içinde bulunduğu üçer aylık çeyreklere göre kategorilere ayrılmıştır. DEHB tanısı konulan öğrenciler, doğum aylarına göre dört çeyrek
more » ... ruba ayrılarak, gruplarda beklenen doğum sayısında anlamlı sapmalar olup olmadığı Ki-kare Uyum İyiliği Testi ile belirlenmiştir. DEHB tanısı konulan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı, frekans ve yüzde hesapları ile belirlenmiştir. Sonuçta DEHB tanısı konulan tüm öğrencilerin doğum aylarının yılın çeyrek bölümlerine göre, beklenen değerden belirgin sapma gösterdiği; kızlar için sapma olmadığı, erkekler için sapmanın olduğu, göreceli yaş etkisinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde doğan erkek çocuklarda DEHB tanısı konulma olasılığını artırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, DEHB teşhisi konulan erkeklerin oranı kızlara göre 2.16 kat fazladır. Abstract. The general aim of this research is to determine whether the relative age effect increases the risk of ADHD diagnosis. The data of the study consist of the date of birth and gender information of the 408 students who were diagnosed with ADHD during 2011-2016 at Karatay, Meram and Selçuklu Guidance and Research Centers in Konya. Students diagnosed with ADHD were categorized according to the annual quarters of their birthdays. Students diagnosed with ADHD were categorized by four groups according to the month of their births and Chi-Square Goodness of Fit Test was performed to determine whether there were significant deviations in the expected number of births in the groups. Frequency and percentage calculations were performed to determine the distribution of the genders of the students with ADHD diagnosis. As a result, all the birth months of the students with ADHD diagnosis showed a significant deviation from the expected value; no deviation was observed in females, while a significant deviation was observed in males, and the relative age effect increases the likelihood of having ADHD in males who were born in the second and third quarters of the year. In addition, the ratio of males diagnosed with ADHD is 2.16 times higher than females.
doi:10.17051/ilkonline.2018.418995 fatcat:6d34c3wq5nga5adpeafp4cktom