USPJEŠNOST PROTOKOLA SINHRONIZACIJE ESTRUSA I OVULACIJE KOD MLIJEČNIH KRAVA U LJETNOM PERIODU

Benjamin ČENGIĆ, Nazif VARATANOVIĆ, Tarik MUTEVELIĆ, Amel ĆUTUK, Lejla VELIĆ, Muamer DERVIŠEVIĆ
2019 ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Govedarstvo kao jedna od najznačajnijih grana stočarske proizvodnje se dugosuočava sa hroničnim problemom pada reproduktivnih performansi. U 2005 godini broj govedaširom svijeta je iznosio oko 1.370.000.000 grla, dok je u 2012 taj broj iznosio tek nešto iznadmilijarde, što govori o važnosti primjene različitih reproduktivnih protokola u cilju povećanjabrojnosti proizvodnih jedinki. Toplotni stres dovodi do poremećaja fizioloških i reproduktivnihprocesa, jer rast tjelesne temperature uzrokovan
more » ... erature uzrokovan toplotnim stresom ima direktne negativne posljedicena brojne ćelijske funkcije. U istraživanje je bilo uključeno ukupno 54 krave Holštajn-Frizijskepasmine, 28 eksperimentalnih i 26 kontrolnih krava, uzgojenih na PD Butmir sa prosječnomiskoristljivošću od 5. laktacija. Hormonalni protokoli sinhronizacije estrusa i ovulacije su korišteniu mjesecima juni i juli 2013. godine. Krave u eksperimentalnoj grupi su podvrgavanepresynch+5dCoS2 hormonalnom protokolu. Krave koje nisu ostale gravidne nakon ovog protokolaodmah su podvrgnute resinhronizaciji sa hormonalnim protokolom Cosynch 72. Uspješnostpresynch+5dCoS2 hormonalnog protokola je bila 19%, dok je u slućaju Cosynch 72 ona iznosila33%, a što je bilo statistički signifikantno (p< 0,05). Prvi presinhronizacijski i sinhronizacijskiprotokol (5dCoS2) nisu značajnije pomogli u poboljšanju koncepcije nakon prvog osjemenjavanjapostpartum, ali na osnovu rezultata evidentno je da su imali pozitivni efekt na drugi protokol(COS72) u vidu smanjenja embrionalnog mortaliteta u ljetnim mjesecima, kada je on najizražajniji.Protokol COS72, daje zadovoljavajuće rezultate u ljetnom periodu, ali preduvjeti za uspješanprogram sinhronizacije estrusa i ovulacije uoči vještačkih osjemenjavanja su dobra kondicija izdravstveni menadžment, kao i smanjenje toplotnog stresa u skladu s lokacijom i dizajnom farme.
doi:10.7251/vetj1901020v fatcat:xefcirbl6fce3lxc4bdzxibkqu