Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych

Jacek Suder
2021
Rewolucja łupkowa, która umownie rozpoczęła się w 2008 roku, spowodowała strukturalne zmiany w sektorze naftowym w Stanach Zjednoczonych. Dlatego celem artykułu jest próba identyfikacji najważniejszych czynników wpływających na rozwój niekonwencjonalnej ropy naftowej w USA. Ponadto autor bada zmiany do jakich doszło w wolumenie amerykańskiej produkcji surowca. Zniesienie ograniczeń eksportowych doprowadziły bowiem do zmniejszenia wielkości importowanej ropy naftowej z zagranicy oraz do
more » ... zwiększenia wolumenu eksportowanych produktów ropopochodnych. W konsekwencji tych przekształceń Stany Zjednoczone pod koniec 2019 roku stały się eksporterem netto surowca, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze międzynarodowego handlu ropą naftową. W ostatniej części artykułu opisany został najnowszy szok popytowo-podażowy dotyczący pandemii COVID-19, który spowolnił rozwój rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych. Zmniejszenie liczby zachorowań skłoniło rząd USA do częściowego odblokowania działalności gospodarczej, jednak popyt na produkty naftowe, w tym głównie na paliwo lotnicze, wciąż kształtuje się poniżej poziomów sprzed pandemii. Najbliższe miesiące pokażą, w jakim kierunku podąży dalszy rozwój rewolucji łupkowej w USA. Będzie to w dużym stopniu uzależnione od potencjalnego rozwoju kolejnej fali koronawirusa.
doi:10.34862/rbm.2021.2.3 fatcat:75k2rpzq7je5vie7rtn2ggmwsm