ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ GÖRÜŞLERİ: ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Osman TUĞAY, Abide GÜLER
2021 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi  
doi:10.29067/muvu.705569 fatcat:zzimfpfyrfc6rmt5tyzpr6mtbq