Safe components of cosmetics lipids and derivative
Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne

Lidia Chrząstek, Barbara Dondela, Małgorzata Deska
2015 Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie Technika Informatyka Inżynieria Bezpieczeństwa  
Streszczenie. Z uwagi na fakt, w części opisowej artykułu na wst omówiono kwasy tłuszczowe no przegląd kosmetyków, w których zastosowano W części badawczej artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej z udzi łem 48 respondentek w wieku stosowania kosmetyków Słowa kluczowe: lipidy, kosmetyki, kwasy tłuszczowe Abstract. Taking into consideration the fact, that lipids are safetly ingredients of the cosmetics, the lipids, on the begining described. On the next step the fatty acids, the
more » ... inary lipids, the complex and isoprene lipids were di scused. Afterwar results of the executed questionnaire, in which 48 participants in age from 20 to 50 years took part, are presented in the article. The questionaire contained 12 questions respecting adaptation of the cosmetics included lipids.
doi:10.16926/tiib.2015.03.01 fatcat:vyur6wwfyvfydpa4rgfj5ujjym