Taking into account of psychological factors which apply to enforcement or to violation of the law in the legislative activities

Kyrylo Serhieiev
2019 ScienceRise Juridical Science  
Одним із головних критеріїв якості закону є його здатність створити систему правил поведінки у реальному житті людей. Для цього правило має бути ними прийнято. Це підвищує актуальність дослідження психо-емоційних процесів, які мотивують людей до обрання моделі поведінки в межах нормативно-регульованого правила. Розглянувши питання в контексті теорії прийняття рішення в її емоційному та раціональному підходах дослідження, формується висновок, що обираючи модель поведінки люди орієнтуються на
more » ... орієнтуються на соціально прийняті стандарти і норми. Таку поведінку вони і схильні вважати законослухняною. Незважаючи на те, що рішення про обрання поведінкової моделі приймається емоційно, сама емоція є раціональним, а не хаотичним явищем. Емоція, в сутності, узагальнено відображає висновки подій життєвого досвіду, які людина накопичує в процесі соціалізації. Відповідно, формуючи модель поведінки, людина орієнтована не на текстовий зміст закону, а на події правового характеру, які закон спровокував. Особливого значення набувають дії первинного виконавця акту, що формують першу хвилю правових подій на які орієнтуватиметься соціальна група. Психологічні фактори прийняття людиною рішення з питань дотримання нормативної вимоги можуть бути прогнозовані в процесі законодавчої діяльності, що відкриває можливості до корегування його змісту у напрямку підвищення властивостей закону до прийняття людьми регламентованого правила в умовах їх реального життя. Зокрема, можуть бути враховані фактори освіти, релігійних та соціальних переконань, подій, які ставались у соціальній групі в останні роки і переважні реакції на ці події Ключові слова: психологія права, законодавча діяльність, законотворчість, психологічна теорія права, прийняття рішення
doi:10.15587/2523-4153.2019.160842 fatcat:lfqx6pu2yfbgnfixk3csqpjhom