Selenium upregulates CD4+CD25+ regulatory T cells in iodine-induced autoimmune thyroiditis model of NOD.H-2h4 mice

Haibo Xue, Weiwei Wang, Yuanbin Li, Zhongyan Shan, Yushu Li, Xiaochun Teng, Yun Gao, Chenling Fan, Weiping Teng
2010 Endocrine journal  
doi:10.1507/endocrj.k10e-063 pmid:20453397 fatcat:kloz2hvb2zbu5hya6xdjjvgh4i