Методика оцінки якості інформаційно-аналітичного забезпечення роботи автоматизованих інформаційних систем органів управління військового призначення

Oleksandr Krainov, Roman Hrozovskyi, Anatolii Kravchuk
2019 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
1 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна 2 Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Київ, Україна МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Одним із пріоритетних завдань оборонної реформи є створення ефективної системи управління військового призначення. Важливу роль у реалізації цього завдання відіграватимуть
more » ... відіграватимуть впровадження в діяльність органів управління та військ (сил) сучасних інформаційних технологій, адаптація найкращих практик та стандартів провідних країн-членів НАТО, комплексна автоматизація процесів оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (С4ІSR), обліку та управління оборонними ресурсами (DRMIS). Проблемним питанням залишається здійснення та виконання замовлень щодо створення автоматизованих інформаційних систем органів управління військового призначення, інформаційно-аналітичного забезпечення їх роботи та інформаційної інфраструктури, оскільки в Україні на цей час відсутні державні організації та приватні підприємства, які здатні самостійно виконувати увесь комплекс робіт і послуг із створення автоматизованих інформаційних систем та розгортання інформаційної інфраструктури. Ключові слова: автоматизована інформаційна система; інформаційно-аналітичне забезпечення; орган військового управління; якість. Вступ Постановка проблеми. Основна проблема організації інформаційно-аналітичного забезпечення сучасних інформаційних систем органів управління військового призначеннярішення протиріччя між збільшенням обсягу необхідної інформації і постійною вимогою до скорочення часу на її обробку. Причому саме вона визначає тенденції в розвитку цих систем, у тому числі, й підвищенні якості інформаційноаналітичного забезпечення роботи автоматизованих інформаційних систем (АІС) органів управління військового призначення. Розв'язання зазначеної проблеми потребує здійснення невідкладних, цілеспрямованих, скоординованих за термінами, обсягами ресурсного забезпечення заходів щодо створення АІС органів управління військового призначення, інформаційно-аналітичного забезпечення систем управління, інформаційної інфраструктури у рамках окремих відомчих програм, які мають стати основоположними документами для бюджетного планування на короткострокову та середньострокову перспективу. Інформаційноаналітичне забезпечення роботи АІС органів управління військового призначення містить у собі комплекс заходів (сукупність усіх видів діяльності), спрямованих на збір, передачу, збереження, захист, обробку, видачу і надання даних споживачам інформації для виконання ними своїх функціональних обов'язків. У його здійсненні беруть участь різнорідні по своєму складу і призначенню сили і засоби. Важливою особливістю роботи органів управління з використанням автоматизованих систем управління військами (АСУВ) та АІС є те, що весь процес управління представляє собою інформаційно-аналітичний процес в єдиному інформаційному просторі системи управління, і який направлений на вирішення завдань інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військового призначення. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів управління військового призначення -це сукупність інформаційних продуктів, ресурсів і послуг, які надаються для забезпечення інформаційних потреб посадових осіб органів управління, і система підтримки ухвалення рішень їх управлінської діяльності. Аналіз остатніх досліджень і публікацій. На даний час відомо три методи інформаційноаналітичної підтримки роботи органів управління [1,3]: аналогія, метод статистичного аналізу і метод вивчення окремих випадків (рис. 1.). Рис. 1. Методи інформаційно-аналітичної підтримки роботи органів управління.
doi:10.33099/2311-7249/2019-36-3-69-74 fatcat:2mnv7vd2zff5vfrohevge6eqlu