Компоненти тин / пліт у складі фразем діалектного мовлення

Наталія Коваленко
2017 Лінгвостилістичні студії  
У статті проаналізовано символічне наповнення та просторове поширення фразем із компонентами тин / пліт, які є одними з головних символів української традиційної культури. На матеріалах лексикографічних праць і зразків діалектних текстів із трьох наріч української мови систематизовано семантичні вияви фразем та їх компонентів, визначено території їх побутування, можливі слова-супровідники, описано системні явища.
doi:10.29038/2413-0923-2017-6-95-102 fatcat:t6jgb6idujalfi23mk7fpitdgu