A study with regard to the effect of sport on social valuesSporun toplumsal değerler üzerindeki etkisi hakkında bir çalışma

Engin Işık Abanoz, Fikret Soyer
2018 Journal of human sciences  
This work deals with the relationship between social values and sociological function of sport which is a social issue with all its aspects. Sport, both affects and being affected by social structure and processes. In this respect, this work aims to discuss current situation about the relationship between sport and socialvalues. This discussion is starts with the sport's role on the production of moral values and then focuses a breakthrough which occured at sport's affects on social values.
more » ... social values. Accordingly, industrialization of sport, brings with it the aim of win as an highest value. This position of the aim of win, exulcerated sport's moral values, especially fair play. Therefore, according to this work's claim, socail values being affected in a bad manner by sport activities.Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file.ÖzetBu çalışmada, her yönüyle toplumsal bir mesele olan sporun sosyolojik işlevinin toplumsal değerlerle ilişkisi konu edilmektedir. Bu bağlamda, toplumsal yapı ve süreçlerden etkilendiği kadar toplumun üzerinde de etkili olan sporun toplumsal değerler ile olan ilişkisinde günümüzde hangi noktada olduğunu tartışmak amaçlanmaktadır. Sporun ahlâki değerlerin üretiminde nasıl bir rol oynadığı ve oynayabileceği ile başlatılan söz konusu tartışma, sporun toplumsal değerler üzerindeki etkisinde yaşanan bir kırılmaya odaklanmaktadır. Buna göre sporun endüstriyelleşmesi, kazanma hedefinin en üst değer olmasını beraberinde getirmiştir. Kazanmanın bu konuma gelmesi, fair play başta olmak üzere spordaki ahlâki değerlerin hemen hepsini aşındırmış ve bu durum da toplumdaki değerleri olumsuz yönde etkilemektedir.
doi:10.14687/jhs.v15i1.4951 fatcat:wbuvbcxvj5f37jogfodlqyslr4