Working Paper Series 4/13 Bank og FinanS-Hva Har Hendt? og Hva Har vi laert? Centre for Monetary economics Bi norwegian Business School

Arne Jon, Cme Bi
2013 unpublished
4 I arbeidet med dette notatet har jeg hatt stor nytte av å presentere en tidligere versjon av det på seminar i Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Videre har Morten Baltzersen, Per Fredrik Lyshol har hjulpet meg med redigeringen av notatet. Stor takk til alle. Ansvaret for gjenvaerende feil og mangler er mitt alene. 10 I henhold til Dodd-Frank Act som ble vedtatt av Kongressen i 2010, skal aksjonaerene ha anledning til å si sin mening om avlønning av bankens ledelse.
more » ... bankens ledelse. Men deres uttalelse er ikke bindende. Således kunne Citigroup vedta sin "pay plan" i 2012 til tross for at 55 prosent av aksjonaerene stemte i mot eller unnlot å stemme. Se intervju med Bob Monks, en aktiv aksjonaer og "corporate governance adviser", i Financial Times, 28. oktober 2012. Monks sier videre at "management picks the board, the compensation committee and the compensation consultants." Eierne blir overkjørt av ledelsen. Agenten er blitt prinsipal. 11 NBIM har tatt konsekvensen av dette. Som aksjonaer i andre selskaper har NBIM som klar policy å stemme for forslag om at styreformann ikke også er CEO i selskapet. 15 Noe tilsvarende gjelder for likviditeten. Så lenge markedet er rolig, er likviditeten av verdipapirer god. Men når de dårlige nyhetene kommer, og alle stormer mot utgangen, forsvinner den gode likviditeten. Og det på et tidspunkt da den enkelte kunne ha mest bruk for den. 16 Intervjuet ble gjort av Alan Murray og stod på trykk i Wall Street Journal den 14. desember 2009.
fatcat:b5iqhjuxwvealhxuzic5z346ry