Set estudis de literatura oral

Caterina Valriu Llinàs
2013 Estudis de Literatura Oral Popular  
El professor Antoni Serrà té una llarga trajectòria com a estudiós de la literatura oral en llengua catalana. Els seus articles, comunicacions i conferències són sempre sinònim de rigor, minuciositat, claredat expositiva i aprofundiment teòric. Els seus textos són des de fa anys referència obligada entre les persones que s'interessen pel folklore, especialment en l'àmbit universitari. D'una banda, perquè omplen importants buits bibliogràfics sobre temàtiques molt concretes i, de l'altra, perquè
more » ... per la seva qualitat i claredat són extraordinàriament útils a l'hora d'explicar i d'estudiar la literatura oral, essent una eina excel·lent per a professors i estudiants. La dispersió que sempre comporta el format article dificulta a vegades l'accés còmode a la producció científica en el camp de les humanitats i pot resultar descoratjadora en algunes ocasions. És per això que reunir en un sol volum -curosament i bellament editat-set articles extensos i de referència del professor Serrà és una molt bona iniciativa, que -a més dels aspectes pràctics ja comentats-contribueix a posar en valor i a donar rellevància a les seves recerques, i fins i tot gosaríem dir que les acosta al públic no especialista, que -lluny del circuit de les revistes científiques-no tindria ocasió de conèixer aquestes aportacions i, en canvi, sí que es pot sentir interessat en aquest llibre, atractiu ja des de la coberta mateix, que s'il·lustra amb la fotografia d'un gran i antic paraigua de llauna que és una de les icones comercials més conegudes dels carrers cèntrics de Palma. D'altra banda, la col·lecció Temps Obert en la qual es publica -i aquest volum n'és el núm. 22-és una col·lecció ja de referència en l'àmbit cultural català i en la qual trobem obres d'autors tan reconeguts en el món universitari com Vicenç Villatoro, Damià Pons, Joan Francesc Mira, Joan Mas, Carles Miralles, Joaquim Molas i molts més. El volum s'obre amb un extens i documentat pròleg del professor Miquel Sbert i Garau, reconegut especialista en poesia oral i cant improvisat, que ens aporta les principals dades sobre l'autor i la seva obra. Com assenyala en el pròleg: «En aquest llibre, Antoni Serrà, per donar resposta (per respondre's a si mateix) a alguns dels molts interrogants que la problemàtica de la matèria té oberts, planteja, ordena i actualitza alguns dels resultats de la seva investigació, sistemàtica i persistent, fruit de molts anys de treball rigorós» (p. 11). Seguidament, l'autor -en unes quantes pàgines-descriu succintament i de manera clara el lloc de la literatura oral en els estudis literaris i els principals gèneres que la conformen. Es tracta d'una síntesi tan clarivident i encertada, una breu panoràmica, que només pot ser el fruit de l'experiència docent acumulada i la reflexió sobre la matèria. Després d'aquesta introducció trobem els set articles que conformen el llibre. Foren publicats entre els anys 1996 i 2008, menys un que data de 1983. Per a la present edició, l'autor els ha revisats -en ocasions els ha refós-i ha inclòs alguns afegits, modificacions i esmenes que aporten coherència al conjunt. Si revisem on foren publicats inicialment cada un dels treballs, veurem que tots s'han editat
doi:10.17345/elop2013262-265 fatcat:cvuq5qns5vflfd4sivrevu7awy