DEVELOPMENT OF PROTECTIVE COATINGS BASED ON EPOXY COMPOSITE MATERIALS FOR GERMANIUM SINGLE CRYSTALS FROM THE INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD AND RADIATION

Сергій Валентинович Луньов, Юлія Анатоліївна Удовицька, Володимир Трохимович Маслюк, Віталій Павлович Кашицький, Іван Георгійович Мегела
2019 Sensor Electronics and Microsystem Technologies  
1 Луцький національний технічний університет, вул. Львівська 75, м. Луцьк, 43018, luniovser@ukr.net, 2 Інститут електронної фізики НАН, вул. Університетська, 21, м. Ужгород, 88017, volodymyr. maslyuk@gmail.com РОЗРОБКА ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛІВ ГЕРМАНІЮ ВІД ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА РАДІАЦІЇ Ю. А. Удовицька, С. В. Луньов, В. П. Кашицький, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела Анотація. На основі вимірювань ефекту Холла одержано залежності ЕРС Холла від
more » ... кції зовнішнього магнітного поля для опромінених електронами з енергією 10 МеВ та потоком Ф=5·1015 ел./см2 монокристалів n-Ge, покритих шаром епоксидно-діанової смоли без наповнювачів та з наповнювачами порошків заліза та алюмінію. З аналізу даних залежностей слідує, що вони є лінійними для монокристалів германію, покритих шаром епоксидної смоли без наповнювача та з наповнювачем порошку алюмінію у всьому діапазоні досліджуваних магнітних полів. Для зразків германію, покритих шаром епоксидної смоли з наповнювачем порошку заліза, спостерігається незначне відхилення від лінійності таких залежностей при магнітних полях до 0,3 Тл, що пояснюється додаткових намагніченням порошку заліза. Встановлено, що наявність захисного шару з епоксидної смоли значно знижує чутливість монокристалів германію до впливу зовнішнього магнітного поля. Наявність залишкового намагнічення для опромінених монокристалів n-Ge, покритих шаром епоксидної смоли з наповнювачем порошку заліза, може бути використане для розробки на основі даних монокристалів систем акумулювання енергії. Ключові слова: ефект Холла, епоксидна смола, монокристали германію, магнітна чутливість, залишкове намагнічення, радіаційні дефекти.
doi:10.18524/1815-7459.2019.4.178074 fatcat:5ha3ebufvjdn7dfeoac7gkd34y