Сraudfanding as a model of investment (legal aspect)

Віталія Олексіївна Бударна
2018 Проблеми Законності  
Досліджено краудфандинг як інноваційну модель інвестування. Виокремлено підкатегорії краудфандингу, що можуть існувати у системі цих відносин. Аргументовано, що така модель інвестиційних відносин є доволі перспективною в Україні. Ключові слова: краудфандинг; інвестуваннія; інвестиційні відносини; краудінвестинг. Бударна В. А., соискательница кафедры хозяйственного права, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина, г. Харьков. Краудфандинг как модель инвестирования
more » ... инвестирования (правовой аспект) Исследуется краудфандинг как инновационная модель инвестирования. Выделяются подкатегории краудфандинга, которые могут существовать в системе этих отношений. Установлено, что такая модель инвестиционных отношений как краудфандинг является довольно перспективной для Украины. Ключевые слова: краудфандинг; инвестирование; инвестиционные отношения; крауд инвестинг. Постановка проблеми. Останнім часом виникають нові форми правовідносин, що, втілюючи сутність та окремі риси інвестиційних, тим не менш мають значну специфіку як форми, так і змісту, відображаючи цінності та глобальні тенденції децентралізації й поглиблення інформатизації суспільства. Однією з таких відносно нових (особливо для національної практики) форм правовідносин, що мають очевидний зв'язок із інвестуванням, виступають «краудфандинг» (crowdfunding), «краудінвестинг» (crowdinvesting) та інші суміжні категорії [1; 2]. Відсутність нормативної уваги до цих категорій зумовлює актуальність указаної проблематики, при цьому «доступність» такої форми інвестування становить складне завдання для моделювання інвестиційної політики держави ISSN 2414ISSN -990X. Проблеми законності. 2018 Legislative differentiation of funds attraction on the kraudfanding basis as a mechanism of charity and as a mechanism of investment. (It is also important to further distribute investment custodian to commercial and one that is carried out for a social effect.) Stimulate the creation of local and regional investment projects, as potential investors of the Crowdfunding model are much more willing to provide funds for the development of their own city or oblast than on national projects. Creation of a professional intermediary institution, which would be designed to ensure the balance of interests between the parties, carried out an analysis of the market and the project itself, and the prospects for its implementation. Realize crudfangdom relations with the help of the current model of technology parks, since they are supported by the state, controlled by it, have legislative guarantees and tax privileges and a higher probability of achieving a positive result.
doi:10.21564/2414-990x.142.140939 fatcat:okthqsoeyfhyloqu25phtjpahq