Hizmet İnovasyonu Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Ayşe Nur SOYSAL
2022 Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi  
Öz İşletmelerin devamlılığı ve rekabet edebilirliği açısından inovasyon önemli bir araç haline gelmiştir. Bununla birlikte inovasyon konulu akademik çalışmalara olan ilgi de son zamanlarda artmaya başlamıştır. İnovasyon türlerinden olan "Hizmet İnovasyonu" işletmeler açısından inovasyon stratejileri ve ekonomik büyümeye katkısı bağlamında önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı son yıllarda işletmeler ve akademik çalışmalar açısından önemli bir kavram olan "Hizmet İnovasyonu" ile ilgili
more » ... n çalışmaları sistematik olarak değerlendirmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda "Hizmet İnovasyonu" ile ilgili yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkinin analizinde R analiz programı kullanılmıştır. Web of Science veri tabanında 1981 ve 2021 (28.07.2021) yılları arasında yayınlanan çalışmalar bibliyometrik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Ayrıca bibliyometrik analiz sonrasında ilk 10 sıralamasında yer alan çalışmalara ilişkin kavramsal bir içerik değerlendirmesi yapılmıştır. "Hizmet İnovasyonu" konulu çalışmaların bibliyometrik analizi sonucunda konu ile ilgili çalışmaların 2000'li yıllardan itibaren yoğunlaştığını, en fazla yayının yapıldığı ilk 2 üniversitenin İsveç'teki kurumlar olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca en fazla kullanılan anahtar kelimenin "performance" olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar "Hizmet İnovasyonu" konulu çalışmaların bibliyometrik analizine ek olarak diğer inovasyon türlerine ilişkin benzer analizleri yapabilirler.
doi:10.51290/dpusbe.1029975 fatcat:chcfchrqbzekjhzwvoriff66mq