Toen de Rode Haan ook te Gent kraaide

David Maes
2017 Ghendtsche Tydinghen  
In deze bijdrage hebben we getracht een beeld te schetsen van wat er zoal, in de loop der tijden, te Gent aan branden is voorgevallen, over welke middelen men beschikte ter bestrijding en de preventieve maatregelen die door het stadsmagistraat werden genomen ter voorkoming ervan.
doi:10.21825/gt.v20i2.6800 fatcat:654hvzwdbnfkzdforlvztqn6ou