Spontan aort rüptürlerinde hayat kurtaran endovasküler aortik onarım: İki acil olgu

Elif COŞKUN SUNGUR, Levent ALTINAY, Anıl TEKİN, Ufuk TÜTÜN
2020 Turkish journal of clinics and laboratory  
Aortic aneurysm rupture is still a life threatening situation despite the advancements in cardiovascular surgery field. Today, endovascular treatment is an option for these patients. In the case of an aortic rupture, urgent evaluation of the patient and planning the patient specific treatment are crucial. Herein, we represent two cases who survived after successful treatments of aortic ruptures. Öz Kardiyovasküler cerrahideki ilerlemelere rağmen, aortik rüptürler, halen, yaşamı tehdit ederek
more » ... bidite veya mortalite nedeni oluşturmaktadır. Son zamanlarda, endovasküler yaklaşım, bu hastalar için de alternatif bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Ancak, aortik rüptürlerde hızlı değerlendirme ve hastaya özel tedavi planının uygulanması şarttır. Yazımızda bu şekilde müdehale edilen ve sağkalım sağlanan iki olgumuzu sunmayı amaçladık.
doi:10.18663/tjcl.646200 fatcat:dsvhxur4vnbdbm5ledcdajonli