OPINIONS OF IBN KHALDUN ABOUT THE INDIVIDUAL NEEDS FOR EDUCATION-TEACHER AND TEACHING PROFESSION

Yrd. Doç. Dr. Hacer AŞIK EV
2015 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
In this research, the researcher tries to elicit opinions of Ibn Khaldun about the individual needs for education-teacher and the teaching profession. Relevant documents have been reached primarily through literature review, and then they were analyzed through document analysis and content analysis. According to Ibn Khaldun, education and teacher are necessities for human being by virtue of various reasons. Teacher's qualification in his/her field and ability to teach are factors that determine
more » ... student success. Therefore, taking each science and art from their best teachers is counted as effectual fulcrum in everywhere and in all communities. Also, taking courses from a great number of teachers is another factor that determines student success. Education activities and teaching profession were not institutionalized at first and they were not accepted as an art that requires specialty. When numbers of Muslim countries started to spread and extend; when events started to increase and overlap, necessity of bringing out provision from verses of the Quran increased and while those provisions were being brought out, laws and rules which would protect from mistake started to be needed, then education activities started to become specialty. ÖZ İbn Haldun'un bireyin eğitim-öğretmen ihtiyacı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkartılmaya çalışıldığı bu araştırmada öncelikle literatür taraması yapılarak konu ile ilgili dokümanlara ulaşılmış, daha sonra bunlar doküman incelemesi ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. İbn Haldun'a göre insan için eğitim-öğretim ve öğretmen çeşitli sebeplerden dolayı zorunlu bir ihtiyaçtır. Öğretmenin alanındaki yeterliliği ve öğretme konusundaki becerisi öğrencinin başarısını belirleyen unsurlardandır. Bu nedenle, her ilim  This research based on the author's doctorate work published as "Ibn Khaldun and Education". ve sanatı onu en güzel öğreticilerden almak her yerde ve her toplulukta geçerli dayanak sayılmıştır. Ayrıca çok sayıda öğretmenden ders almak da öğrencinin başarısını belirleyen bir başka unsurdur. Eğitim-öğretim işleri ve öğretmenlik başlangıçta kurumsallaşmamış ve uzmanlık gerektiren bir sanat olarak da kabul edilmemiştir. Müslüman ülkelerin sayıları çoğalıp genişlemeye, olaylar artarak üst üste gelmeye başlayınca ayetlerden hükümler çıkarma zorunluluğu artmış ve bu hükümler çıkarılırken hatadan koruyacak kanun ve kurallara ihtiyaç duyulmaya başlayınca da eğitim-öğretim işleri uzmanlık haline gelmeye başlamıştır. Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, eğitim-öğretim, öğretmen, öğretmenlik mesleği.
doi:10.18026/cbusos.87228 fatcat:yeg6zsqhsvehhcxe6hnvmsfrly