Fullstendig PDF: Silje Solheim Karlsen: Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann

Silje Solheim Karlsen, Kirsten Thisted, Steinar Gimnes
2012 Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur  
Doktordisputas 27. januar 2012. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i TromsøAvhandlingen er å finne i Munin, http://munin.uit.no/handle/10037/3796.Dette er den fullstendige PDF-filen med prosjektets bakgrunn, 1. og 2. opponent og svaret fra doktoranden (red. anm.).
doi:10.7557/13.2347 fatcat:abrutaprcnfzlndor4ojb4d3r4