TÜRKİYE'NİN SON ÇEYREK YÜZYILININ BÜYÜME MUHASEBESİ

Hüseyin Can Hacıbebekoğlu
2019 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada 1991 -2017 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Türkiye'nin büyüme muhasebesi analiz edilmiştir. Bu amaçla teorisi Solow büyüme muhasebesine dayanan ve Dünya Bankası'ndan elde edilen verilerle 26 yıllık bir dönemde Türkiye'de büyümenin kaynakları hesaplanmıştır. Büyüme muhasebesi ülke ekonomilerinin hangi faktörlere dayanarak büyüdüğünü görebilmemiz için uygulanabilir ve analiz edilebilir bir yöntemdir. Büyüme muhasebesi sayesinde ekonominin dinamiklerini, artı ve eksilerini
more » ... e eksilerini görebilmek mümkündür. Büyüme muhasebesinin en önemli sonucu toplam faktör verimliliğinin ölçülmesidir. Toplam faktör verimliliği ise aynı miktar işgücü ve sermayeyle daha fazla çıktı üretebilmek anlamına yani verimlilik artışı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada toplam faktör verimliliği hesaplanarak üretime olan katkısı ortaya konmuş ve üretim faktörlerinin payı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki en önemli faktörün fiziksel sermaye birikimi olduğu anlaşılmıştır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan cari açıktır. Cari açık da, üretimin çok fazla sermaye malına dayanması ve bu sermayenin ise ithalatla sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Büyüme muhasebesi yöntemi sayesinde cari açığın neden kaynaklandığı da tespit edilmiştir.
doi:10.30976/susead.443028 fatcat:5ajnr26goffgpol53zpfawfdne