UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate IMPACTUL PROFESIONALIZĂRII ARMATEI ROMÂNIEI ASUPRA RAPORTURILOR SALE CU SOCIETATEA ÎN CARE FIINŢEAZĂ

Alexandra Sarcinschi
unpublished
fatcat:s747ephhsvccvkq7xcpzcbwpqa