SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRUST SERVICES

E.V. Kulaha, L.M. Shatalova
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Кулага Е.В., к.ю.н., доцент кафедри підприємницького та корпоративного права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Шаталова Л.М., к.ю.н., доцент кафедри підприємницького та корпоративного права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана У статті розглянуто ряд питань, пов'язаних з укладанням договорів за допомогою електронних довірчих послуг та транскордонних електронних послуг. Визначено специфічні ознаки електронної кваліфікованої форми
more » ... е-договору, його кваліфіковані реквізити. Розглянуто перелік електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими надавачами таких послуг; перелік суб'єктів господарювання, уповноважених державою на здійснення обслуговування користувачів е-підписів, визначений Довірчим списком. Окрему увагу в роботі приділено схемам електронної ідентифікації з трьома рівнями довіри, визначено специфіку кожного. У науковому дослідженні визначено позитивні досягнення правового регулювання сфери електронних довірчих послуг, що стосуються можливості участі України в міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації на основі міжнародних договорів України. Підкреслено, що передбачені законом механізми та процедури дозволяють суб'єктам господарювання ефективніше використовувати свій час та ресурси, надають гарантії ідентифікації контрагента в господарському електронному документообігу, забезпечують належність та допустимість е-договорів як е-доказів у суді. Встановлено недоліки правового регулювання, які створюють певні бар'єри і проблеми на шляху співпраці вітчизняних суб'єктів господарювання, громадських та державних організацій у сфері міжнародного економічного співробітництва із використання транскордонних електронних довірчих послуг та транскордонних е-підписів. Визначено, що функціональна несумісність інформаційно-телекомунікаційних систем негативно впливає на реалізацію транскордонних електронних операцій та електронних довірчих послуг із застосуванням е-підписів та їх сертифікатів у сфері міжнародного бізнесу під час укладення господарських договорів, ускладнених іноземним елементом. Окрему увагу в дослідженні приділено специфіці укладення змішаних та комплексних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із застосуванням сучасних транскордонних електронних операцій та електронних довірчих послуг. Визначено вплив сучасного стану українського законодавства на імідж України як партнера в міжнародних відносинах та на рівень довіри до вітчизняних електронних довірчих послуг, е-підпису, електронних операцій. Ключові слова: електронна довірча послуга, схеми електронної ідентифікації, рівень довіри, транскордонна електронна довірча послуга.
doi:10.32782/2524-0374/2020-4/20 fatcat:nql7f3hxcjeglk7rvkbt7upz74